sata kaga

Rajasthan Election 2013 Party Winners List Vidhan Shaba Election

…Siddhi Kumari BJP Bikaner West Gopal Krishan BJP Bilara Arjunlal BJP Bundi Ashok Dogra BJP Chaksu Laxminarain BJP Chhabra Pratap Singh BJP Chittorgarh Chandra Bhan BJP Chohtan Tarun Rai Kaga

Read more »

Rajasthan State Assembly Election Contesting Candidates List of BJP

…Chaudhary Baytoo Shri Kailash Chaudhary Pachpadra Shri Amraram Siwana Shri Hamir Singh Gudhamalani Shri Laduram Vishnoi Chohtan SC Shri Tarun Kaga Ahore Shri Shankar Singh Rajpurohit Jalore SC Amrita Meghwal…

Read more »